Hey,Søger du en freelancer til din forretning?

Ny WordPress hjemmeside eller WooCommerce shop? Uanset hvor vi skal starte, kan du fortsætte her.

Dygtig freelancer, giver dig ro til arbejdet

Ro til at gøre, hvad man er bedst til

Når du investere i mig, får du samtidig ro til at gøre det du er bedst til. Jeg arbejder selvstændigt og giver dig løbende opdateringer på hvordan projektet skrider frem.

Før projektet starter vi med en forventningsafstemning, en kontrakt og en tidsplan. Det er efter min mening, fundamentet i vores samarbejde. Du bliver her hørt om ønsker og forventninger til samarbejdet.

Under projektet holder jeg dig opdateret med processen, involverer dig i det omfang du ønsker. Det er dit projekt og jeg ønsker at udnytte din viden så meget som muligt undervejs.

Efter projektet gennemgår vi det leveret og sikrer alt er overholdt. Du får udleveret kildekoder (eller adgang til dem). Hvis der er aftalt en vedligeholdelsesplan, starter den også her.

Udgangspunktet for vores samarbejde er at du beskriver dine ønsker, forventninger og fremtidsplaner for mig. Det giver mig det bedste udgangspunkt til at levere det du har brug for.

Luk
Seierup & co