Persondatapolitik

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for mig, og Jeg vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Seierup & co.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder Jeg altid alle relevante lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe Jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra mig, har Jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig mine services.

Jeg kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Seierup & co. indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Anmelder vores hjemmeside
  • Sender mig spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på https://seierup.dk er 

Seierup & co.
Lokes Ager 60,
6000 Kolding,
CVR nr. 32732771

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter Jeg for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos mig. Din e-mailadresse indhenter Jeg for at kunne sende dig en relevante e-mails som faktura, ordrebekræftelse, kontrakter, status-mails eller rapporter.

Hvis du under registreringsprocessen eller på min hjemmeside har givet mig dit samtykke hertil, bruger Jeg din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og Jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde (give feedback) min forretning, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot, Google eller Facebook.

Jeg har min hjemmeside hos Our Servers ApS, som fungerer som min databehandler. Alle persondata som du oplyser på min hjemmeside vil blive opbevaret i Our Servers’s datacenter.

Jeg anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig. Mine databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Jeg har indgået databehandleraftaler med mine databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som Jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode mig om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at Jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at Jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til min e-mailadresse andreas@seierup.dk.

Luk
Seierup & co